Certificaten

Duurzaamheid

Bij Kanters willen we vanuit onze expertise van water en afvalwater bijdragen aan de benodigde watertransitie en duurzaamheid. Voor de CO2-Prestatieladder zijn we gecertificeerd op het hoogste niveau, namelijk niveau 5. 

CO2 Prestatieladder niveau 5

FSC Certificaat – Kanters Infratechniek BV

CO2 Prestatieladder deelnemers Kanters


Kwaliteit

Kanters doet er alles aan te blijven voldoen aan de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen.

NEN-EN-ISO 9001: 2015

NEN-EN-ISO 14001:2015

KIWA - Robuust 1100 drukriool gemaalbesturing

KIWA – Kwaliteitsgestuurd Onderhoud - BRL K14020

KIWA procescertificaat (water)bodemsanering - BRL SIKB 7000 

KIWA - Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater - BRL K14035

KIWA - Reinigen van riolen, putten en kolken -  BRL K10014

KIWA - BRL 6000AB en BRL 6000-02


Maatschappelijk en sociaal ondernemen

MVO Prestatieladder niveau 4

PSO trede 3


Veilig en gezond werken

SCL Trede 3

VCA


Erkend leerbedrijf

SBB Erkenningsbewijs Erkend LeerbedrijfVERSLAGEN

Duurzaamheid

Verslag CO2 prestatieladder 1e helft 2022 en heel 2021
Verslag CO2 prestatieladder 1e helft 2022 en heel 2022

Verslag CO2 prestatieladder 2019-1e helft 2020
Verslag CO2 prestatieladder 1e helft 2021 en heel 2020
Verslag-CO2-prestatieladder-1e-helft-2021-en-heel-2021-versie-4
Verslag CO2-prestatieladder-1e-helft-2023-en-heel-2022

Energiebeoordeling Kanters 07-02-2020

Energiebeoordeling Kanters 22-01-2021

Energiebeoordeling Kanters 14-01-2022

Energie Audit Verslag 2020 en plan 2020-2025

Energie Audit Verslag 2021 en managementactieplan 2020-2025

Energie-audit-verslag-2022-en-managementactieplan-2021-2025-20-01-2023

Energie Audit Verslag 2022 en managementactieplan 2021-2025

Meest-materiele-emissies-uit-scope-3-20-01-2023  


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verslag MVO prestatieladder 2021 (28-03-2022)

MVO-jaarverslag-over-2022-06-01-2023


Algemeen

Initiatief Datagestuurd Onderhoud obv prestaties, risico’s en budget

Beleidsverklaring 20-10-2022

Ketenanalyse Kanters 20-01-2023 (versie 2)