Service & onderhoud

Samen met onze partners tillen we je onderhoudsbeheer naar een hoger niveau. Als facility support partner ontzorgen we waar mogelijk. Daarin slagen we vooral door je het integrale beheer van de buitenruimte uit handen te nemen.

Assetmanagement

Een manier om flink op onderhoudskosten te besparen, is onderhoud op basis van assetmanagement. Daarbij zoeken we per onderhoudsobject steeds naar de optimale balans tussen kosten, risico en prestatie. Uiteraard werken we daarbij volgens de richtlijnen van ISO55000.

Condition Based Maintenance (CBM)

Condition Based Maintenance is een onderhoudsvorm die gebruikmaakt van ‘The Internet of Things’. Daarbij delen online objecten en applicaties proces- en sensordata met elkaar. Dat resulteert in slimme data waarmee we processen optimaliseren. Die inzichten helpen bijvoorbeeld om de toestand en levensduur van je onderhoudsobjecten te voorspellen.

Preventief onderhoud

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om (druk)rioolgemalen en randvoorzieningen regelmatig te reinigen en inspecteren. Naast de reiniging van de pompen en leidingen kan het ook nodig zijn om de putten en bassins van het pompgemaal te reinigen. Ook worden de mechanische componenten onderhouden en controleren we de juiste werking van de niveaumeting en alarmen.

Onze gespecialiseerde monteurs zetten zich dagelijks in om de goede werking en betrouwbaarheid van rioleringssystemen te waarborgen. Daarbij maken we gebruik van professionele reinigingsapparatuur en geavanceerde inspectietechnieken

Doet zich onverhoopt toch een storing of verstopping voor? Dan doen we er alles aan om u zo goed en snel mogelijk te helpen.

Gemalen

We inspecteren en onderhouden de mechanische, elektro- en civieltechnische onderdelen van gemalen conform de richtlijnen van BRL14020 van de Kiwa. Daarbij onderhouden we ook de olie/benzineafscheiders en vetvangputten.

Storingsdienst 24/7

Onze storingsdienst is 24/7 beschikbaar en bereikbaar op het alarmnummer: 0413 388 388. Zo kunnen we snel anticiperen op eventuele storingen en calamiteiten. Samen met onze opdrachtgevers maken we afspraken over onze reactietijd per onderdeel. Ook beschikken we over een vaste grijpvoorraad van de meest kritische materialen. Daardoor kunnen we storingen langdurig verhelpen en belemmeren we uw primaire proces nooit.