Duurzaamheidsvisie

Samen werken aan een duurzame en waterrijke toekomst

Waterschaarste is wereldwijd een van de grootste uitdagingen voor de mensheid in de 21e eeuw. Doordat water in Nederland alom aanwezig en beschikbaar is, ervaren we het tekort aan water niet altijd direct. Sterker nog, we schrikken juist van berichten over de stijgende zeewaterspiegel en de impact daarvan op onze gebieden onder NAP. In een veranderend klimaat werken menselijke en ecologische factoren op elkaar in en hangt alles met elkaar samen.


Duurzaam met energie en water 

Eén ding is zeker: de manier waarop we met water omgaan, moet veranderen. Bij Kanters willen we vanuit onze expertise van water en afvalwater bijdragen aan de benodigde watertransitie. We doen dat met oplossingen die het mogelijk maken zorgvuldiger, spaarzamer en duurzamer met water en energie om te gaan en door de milieu-impact van onze eigen werkzaamheden te beperken. Daarbij zijn vele kleine stappen in de praktijk net zo belangrijk als een duidelijke duurzame visie op de langere termijn.


Certificaten 

CO2-Prestatieladder – niveau 5

Wij zijn continu bezig met de reductie van CO2-uitstoot. Hierdoor is het allerhoogte niveau, niveau 5, voor de CO2-Prestatieladder behaald. Het doel van de ladder is onszelf te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van onze leveranciers - te kennen en terug te dringen.
CO2-Prestatieladder

Prestatieladders Socialer Ondernemen (PSO)

De PSO heeft als doel de prestaties van bedrijven die sociaal ondernemen te (h)erkennen. Dit leidt uiteindelijk tot: meer duurzame werkplekken voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, meer bedrijven die socialer ondernemen.
PSO trede 3

MVO-prestatieladder – niveau 4

Wij zijn in bezit van het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Prestatieladder Niveau 4. Dit certificaat voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid, duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken.
MVO Prestatieladder niveau 4


Refurbishing en recycling van materialen

Bij onderhoudswerkzaamheden maken we zoveel mogelijk gebruik van herbruikbare (refurbished) onderdelen (bijv. pompen). Onderdelen die niet meer nuttig hersteld kunnen worden of de technische levensduur hebben overschreden worden gerecycled. Hierbij komen ze in het circuit van demontage bij bedrijven die een maatschappelijke inslag hebben. Installaties worden hierbij gedemonteerd door mensen die werken aan hun zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij.


Doordacht onderhoudsconcept

Ons onderhoudsconcept voorziet in de combinatie van storingsonderhoud en preventief onderhoud. Als we overdag een storing oplossen en het gemaal moet binnen 3 maanden preventief onderhoud krijgen, dan voeren we aansluitend het preventief onderhoud uit. Dit bespaart brandstof en daarmee CO2 uitstoot.


Mobiliteitsscan 

De grootste bijdrage aan onze CO2-footprint wordt geleverd door de vele transportbewegingen die we verrichten met onze servicewagens. Wij voeren regelmatig een mobiliteitsscan uit waardoor we onze voertuigbewegingen bewuster en efficiënter uitvoeren en zo aanzienlijk minder CO2 uitstoten. 

Concrete zaken die we verder toepassen bij een groeiend aantal projecten:

  • servicewagens die minimaal aan de Euro-6 emissienorm voldoen
  • cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ voor alle chauffeurs
  • smeerolie BiogreaseM2H2
  • inzet van elektrische servicewagens
  • gebruik van zonnepanelen op de daken van onze bussen
  • inzet van elektrisch materieel

Heb je duurzame ambities voor je volgende waterproject? We denken graag met je mee over de meest praktische, haalbare en betaalbare manier om de werkzaamheden uit te voeren. Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek.