menu-icon
Buiten gewoon
technisch
Buiten gewoon
technisch

Service & onderhoud

Samen met onze partners tillen we het onderhoudsbeheer van onze opdrachtgevers naar een hoger niveau. Als facility support partner ontzorgen we opdrachtgevers waar we kunnen. Daarin slagen we vooral door het integrale beheer van de buitenruimte bij hen uit handen te nemen.

Assetmanagement
Een manier om flink op uw onderhoudskosten te besparen, is onderhoud op basis van het principe van assetmanagement. Daarbij zoeken we per onderhoudsobject voortdurend naar de optimale balans tussen kosten, risico en prestatie. Uiteraard werken we daarbij volgens de richtlijnen van ISO55000.

Condition Based Maintenance (CBM)
Condition Based Maintenance is een onderhoudsvorm die inspeelt op het Internet of Things. Daarbij delen online objecten en applicaties proces- en sensordata met elkaar. Dat resulteert in slimme data waarmee we processen kunnen optimaliseren. Die inzichten helpen bijvoorbeeld om de toestand en levensduur van uw onderhoudsobjecten te voorspellen.

Reinigen en inspecteren
Voorkómen is beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om rioolsystemen regelmatig te laten reinigen en inspecteren. Met onze professionele apparatuur kunnen we afzettingen verwijderen en ongemakken, verstoppingen of onnodige schade voorkómen.

Doet er zich onverhoopt toch een verstopping voor? Dan doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Daarbij lokaliseren we het probleem snel en gemakkelijk met een rookgenerator of een camera-inspectie. Met een kolkenzuiger reinigen we vervolgens alle soorten straat- en trottoirkolken en diverse goten. Ook beschikken we over een zuigwagen om septische tanks, vetafscheiders of fecaliën putten te legen en te reinigen.

 

 


Gemalen

We inspecteren en onderhouden de mechanische, elektro- en civieltechnische onderdelen van gemalen conform de richtlijnen van BRL14020 van de Kiwa. Daarbij onderhouden we ook de olie/benzineafscheiders en vetvangputten.

Storingsdienst 24/7
Onze storingsdienst is 24/7 beschikbaar en bereikbaar op het alarmnummer. We kunnen dus snel anticiperen op eventuele storingen en calamiteiten. Samen met onze opdrachtgevers maken we afspraken over onze reactietijd per onderdeel. Ook beschikken we over een vaste grijpvoorraad van de meest kritische materialen. Daardoor kunnen we storingen langdurig verhelpen en belemmeren we uw primaire proces nooit.

Heeft u een storingsmelding?
Wacht dan niet langer en bel onze storingslijn: 0413 388 388

Gemeente Zaltbommel
Project ‘Aanleg riolering glastuinbouw Bommelerwaard’

Een duurzaam werkend mechanisch rioolsysteem voor Tuinders, om water met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit de hele Bommelerwaard apart te zuiveren. Wij gaan de klus aan!

VVV-Venlo
Een nieuw parkeerterrein voor VVV-Venlo

Bij de Limburgse voetbalclub VVV-Venlo hebben wij een geheel nieuw parkeerterrein gerealiseerd. Ondanks de strakke planning voltooiden we deze opdracht binnen het afgesproken tijdsbestek. In maar liefst drie weken tijd was de klus geklaard.

Gemeente Meierijstad
Gemeente Meierijstad Renovatie Rioolgemalen

Voor gemeente Meierijsstad hebben wij 13 rioolgemalen (waarvan een droog opgesteld gemaal en een BBB) gerenoveerd en gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd.

Gemeente Zeist
Gemeente Zeist renovatie Hoofd- en minigemalen

De onderhavige opdracht van gemeente Zeist betrof het renoveren van mini- en natte rioolgemalen, RG Pleineslaan (droog gemaal) en de renovatie van het BergBezinkBassin Koppeldijk.  Het werk bestond uit het plaatsen van aansluitpunten in de persleiding, zodat deze leiding gereinigd konden worden in de bestaande persleiding…

Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente Den Bosch renovatie gemalen Engelerschans en Molenberg

In de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben we gewerkt aan een grootschalig renovatieproject. Twee verouderde rioolgemalen werden zo goed als volledig gerenoveerd.

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)
Waterschapsbedrijf Limburg (WBL): renovatie grootste gemalen

Voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) pleegden we renovatie aan de grootste gemalen, zonder gebruik van een TPI. De planning was bij elk gemaal ad hoc, omdat we sterk afhankelijk waren van het weer. Gemalen van dit formaat verwerken zo’n 2000 m3 regen- en afvalwater per uur. Renoveren kan…

Gemeente Zaltbommel
Project ‘Aanleg riolering glastuinbouw Bommelerwaard’

Een duurzaam werkend mechanisch rioolsysteem voor Tuinders, om water met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit de hele Bommelerwaard apart te zuiveren. Wij gaan de klus aan!

VVV-Venlo
Een nieuw parkeerterrein voor VVV-Venlo

Bij de Limburgse voetbalclub VVV-Venlo hebben wij een geheel nieuw parkeerterrein gerealiseerd. Ondanks de strakke planning voltooiden we deze opdracht binnen het afgesproken tijdsbestek. In maar liefst drie weken tijd was de klus geklaard.

Gemeente Meierijstad
Gemeente Meierijstad Renovatie Rioolgemalen

Voor gemeente Meierijsstad hebben wij 13 rioolgemalen (waarvan een droog opgesteld gemaal en een BBB) gerenoveerd en gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd.

Gemeente Zeist
Gemeente Zeist renovatie Hoofd- en minigemalen

De onderhavige opdracht van gemeente Zeist betrof het renoveren van mini- en natte rioolgemalen, RG Pleineslaan (droog gemaal) en de renovatie van het BergBezinkBassin Koppeldijk.  Het werk bestond uit het plaatsen van aansluitpunten in de persleiding, zodat deze leiding gereinigd konden worden in de bestaande persleiding…

Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente Den Bosch renovatie gemalen Engelerschans en Molenberg

In de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben we gewerkt aan een grootschalig renovatieproject. Twee verouderde rioolgemalen werden zo goed als volledig gerenoveerd.

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)
Waterschapsbedrijf Limburg (WBL): renovatie grootste gemalen

Voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) pleegden we renovatie aan de grootste gemalen, zonder gebruik van een TPI. De planning was bij elk gemaal ad hoc, omdat we sterk afhankelijk waren van het weer. Gemalen van dit formaat verwerken zo’n 2000 m3 regen- en afvalwater per uur. Renoveren kan…