Renovatie drukriolering Rottekade

16-05-2024

Het huidige drukrioleringssysteem aan de Rottekade, gelegen tussen de gemeente Lansingerland en Rotterdam, wordt grondig vernieuwd. In 6 fasen wordt gewerkt aan zowel het ontwerp als de uitvoering van het vernieuwde systeem. 

Onze werkzaamheden omvatten:
🔍 Uitvoeren van essentiële onderzoeken, waaronder bodem, archeologie, en flora en fauna.
🛠️ Ontwerp en realisatie van alle vergunningen voor de werken aan de boezemkering.
📄 Aanvragen van alle vergunningen.
🌱 Saneren van verontreinigde grond.
🏘️ Renovatie van minigemalen op particuliere gronden.
🗣️ Verzorgen van de communicatie met de omwonenden.
 
We streven ernaar om het werk begin 2025 af te ronden.