Kanters strategisch waterpartner in het bouwteam

Herontwikkeling zorgterrein Son en Breugel

26-04-2023

SWZ Zonhove in Son en Breugel biedt kinderen en volwassenen met een beperking levensloopbestendig wonen, werken, leren en vrije tijd in een zorgzame beschermde, veilige omgeving. Als de stichting haar terrein aan de Nieuwstraat wil herontwikkelen, blijkt al snel dat een toekomstbestendige waterhuishouding een van de belangrijkste vraagstukken is. Vanuit onze waterexpertise zijn we benaderd om vanaf het begin deel te nemen aan het bouwteam.

Samenwerking met gemeente en waterschap

Als bouwteampartner zijn we verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van de boven- en ondergrondse infrastructuur. Vanwege de unieke ligging en de aanwezigheid van de Groote Beek hebben we samen met de gemeente Son en Breugel en Waterschap de Dommel de waterhuishouding uitgewerkt.

Integrale analyse watersysteem  

SWZ wil voldoen aan de huidige richtlijnen en toekomstbestendig zijn, de gemeente en het waterschap beoordelen het gehele watersysteem. Uit deze analyse blijkt dat er behoefte is aan meer waterberging op of rondom het terrein van SWZ. Wij brengen samen met de bouwteampartners de kansen in beeld voor een privaat-publieke samenwerking op het gebied van waterhuishouding. Zo kan SWZ haar terrein deels beschikbaar stellen en het waterschap de middelen.

Toekomstbestendig rioleringsplan 

Wij hebben voor SWZ een rioleringsplan opgesteld en meerdere scenario’s doorgerekend. Inspelen op klimaatverandering is hierbij van groot belang.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer het riool extreme buien niet meer aankan? Op welke locatie kun je het beste een waterberging realiseren die echt bijdraagt een het voorkomen van overlast? En hoe laat je het water richting het laagte punt stromen zonder natte voeten te krijgen, zodat de bedrijfsvoering van SWZ niet gehinderd wordt? Deze vragen en nog veel meer vertalen we naar een praktisch uitvoerbaar rioleringsplan.