menu-icon
Buiten gewoon
technisch
Buiten gewoon
technisch

Project ‘Aanleg riolering glastuinbouw Bommelerwaard’

Oorsprong Project
Begin 2021 moeten zuiveringscollectieven voldoen aan de zuiveringsplicht: het apart zuiveren van water met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Om dit te kunnen verwezenlijken is een duurzaam werkend mechanisch rioolsysteem benodigd.

Horizontaal Boren
De nieuwe persleiding voor de afvalwaterinstallatie voor de tuinbouwbedrijven wordt horizontaal gestuurd geboord (sleufloos). Deze ‘sleufloze’ techniek voorkomt dat het bestaande fietspad opengebroken moet worden. Met een afstand van 120 meter tussen het begin- en eindpunt is de aanleg gelukt.

Rioolnetwerk
De Bommelerwaard is opgesplitst in drie gebieden waar 48 ‘tuindersinstallaties’ zijn onderverdeeld. Elk gebied kent zijn eigen clustergemaal en verpompt het proceswater richting RWZI in Zaltbommel. Met een tracé van circa 30 km en 54 pompen beschikken Gemeente Zaltbommel en het Tuinderscollectief straks over een eigen rioleringssysteem. Naar verwachting is medio 2021 de riolering gereed en in werking.

Tuindersinstallatie
Met onze specialisten zijn wij in staat om het proces van ontwerp, engineering en installatie tot plaatsen en aansluiten te verzorgen. De tuindersinstallaties worden gemonteerd in een RVS buitenopstellingskast welke wij zelf assembleren. Voor de besturing hebben wij complexe software geschreven die berekent welke tuindersinstallatie groen licht heeft om proceswater af te voeren.