menu-icon
Buiten gewoon
technisch
Buiten gewoon
technisch

Telemetrische innovatie bij Kanters

Samen met Rational Products heeft Kanters een geslaagde pilot uitgevoerd met een innovatie op het gebied van telemetrie. Hiermee kunnen telemetrische gegevens met grote betrouwbaarheid en over lange afstanden via voedingskabels worden verstuurd.

Het versturen van data over grotere afstanden – bijvoorbeeld tussen gemalen – is vaak een probleem. Signaalkabels zijn hiervoor meestal geen goede oplossing, omdat er dan over grote afstanden sleuven moeten worden gegraven, wat veel kosten en overlast met zich meebrengt en een flinke belasting is voor het milieu.

Een alternatief is het versturen van data via bestaande voedingskabels. Tot nu toe was er echter nog geen techniek waarbij dit met grote betrouwbaarheid en over lange afstanden kon. Kanters en Rational Products sloegen daarom de handen ineen bij een project in Zijtaart.

Eigen protocol
Rational Products is specialist op het gebied van energiemonitoring en -control. Het innovatieve bedrijf werkte jarenlang aan de ontwikkeling van een eigen protocol voor het versturen van data via voedingskabels.

In lekentaal uitgelegd: dit protocol analyseert de altijd aanwezige ruis in voedingskabels en zorgt ervoor dat de data op de juiste momenten tussen de ruis door worden verstuurd.

Project
Bij het project in Zijtaart voorzagen Kanters en Rational Products de buitenkasten van 132 pompgemalen van speciale telemetrie-units, waardoor de gemalen nu via de voedingskabels met elkaar in verbinding staan. Daarmee is een eigen infrastructuur ontstaan, die ook kan communiceren met het hoofdgemaal.

Het volledige project is inmiddels opgeleverd. Kanters en Rational Products kijken terug op een geslaagde pilot, maar kijken ook voorúit. Deze techniek zal in de toekomst immers nog veel vaker ingezet worden.

Toekomst
Daarmee is er nu een betrouwbare telemetrie-oplossing die kan worden aangelegd zonder de bestaande infrastructuur aan te passen. Dat scheelt in de kosten voor graafwerk en de overlast voor omwonenden. En zeker zo belangrijk: het levert een forse CO2-reductie op (afhankelijk van de omvang van het project). Bovendien zijn er minder masterkasten en geen data-abonnementen meer nodig. Tot slot biedt de nieuwe techniek mogelijkheden voor extra functionaliteiten in de systemen.