menu-icon
Buiten gewoon
technisch
Buiten gewoon
technisch

Raamcontracten Waterschapsbedrijf Limburg – Kanters B.V.

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft ervoor gekozen om anders aan te besteden. Bij de aanbesteding nieuwe stijl ligt de nadruk op meerjarige samenwerking en synergie. “Door kennis, kunde en inventiviteit van WBL en het bedrijfsleven te bundelen geeft WBL invulling aan de marktvisie  ‘De Waterschapsmarkt van de toekomst’,” vertelt Michel Bouts, bestuurder WBL. Voor grote multi- en monodisciplinaire projecten zijn meerjarige raamovereenkomsten gesloten. De kick-off vond plaats op 5 juli.

Bij het traditioneel aanbesteden lag de nadruk vaak op de prijs van de investering. De verhoudingen waren hiërarchisch en dat leverde spanningen op tussen het gewenste product en de kwaliteit. De korte termijnrelatie deed het resultaat ook geen goed. WBL heeft een marktontmoeting georganiseerd waar ideeën zijn uitgewisseld en via workshops een beeld is gevormd van de wensen. Dit is gebeurd in termen van doelen, soorten contracten en de gewenste flexibiliteit in het gunnen van opdrachten. Kwaliteit en project overstijgend denken staan hierbij  centraal. De competenties van de aannemers moeten daarop aansluiten.

Dit heeft geleid tot een inkoopstrategie met een indeling in percelen (Gemalen, Leidingen en Civiel, Werktuigbouw en Elektrotechniek en multidisciplinaire projecten), het aantal leveranciers en gunningsaspecten. WBL heeft al twee Europese aanbestedingen in nieuwe stijl uitgevoerd waarbij de competenties en de visie op samenwerken van de leverancier centraal stonden. Aan de hand van open vragen, cases en interviews zijn per perceel drie uitstekende partijen gecontracteerd voor meerdere jaren. Kanters is één van die partijen. In perceel Gemalen gaan wij samen met twee andere partijen werken aan een gemeenschappelijk doel.

Het voorwerk is gedaan. Nu gaat het echte werk beginnen. De kick off die plaats vond op 5 juli was uniek. Hierbij waren twaalf directeuren, betrokken bij de raamovereenkomsten, aanwezig. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de andere manier van aanbesteden en samenwerken. Iedereen is er klaar voor. Ook Kanters!