menu-icon
Buiten gewoon
technisch
Buiten gewoon
technisch

Ontwikkeling Smart City Water System

Een consortium van MKB-bedrijven uit de Hightech en de Maintenance sectoren, in samenwerking met de gemeenten Breda, Roosendaal en de TU Delft ontwikkelt een innovatief, nieuw systeem voor het automatisch en volcontinu meten van allerlei parameters in de riolering.

Dit systeem bestaat uit speciale meetringen die in de riolering aangebracht kunnen worden. De meetringen worden voorzien van sensoren en maken gebruik van de beschikbare datacommunicatie (StadsWifi) en energievoorzieningen. Door een rioolnetwerk te voorzien van een groot aantal van deze relatief goedkope meetringen en 24/7 te meten wordt het watersysteem permanent gemonitord. Hierdoor wordt veel data gegenereerd over het afvalwater zelf (hoeveelheid, samenstelling, vervuilingsgraad, oorsprong) maar ook over de staat van het rioolsysteem.

Gebruik van data
De door de sensors gegenereerde (big) data wordt gecombineerd met andere relevante gegevens, multidimensionaal geanalyseerd tot bruikbare informatie in rolgerichte dashboards, wat leidt tot een beter inzicht in het functioneren en het gebruik van het complete watersysteem. Na validatie zijn de gegevens beschikbaar als open data.

Pilot fase
Dit project bevindt zich momenteel in de pilot-fase. De eerste succesvolle testen zijn uitgevoerd in de proefopstelling riolering in de gemeente Breda.